Hoe wordt u betrokken?

Alle dertig RES regio’s maken een concept RES waarin staat hoeveel energie zij gaan opwekken in 2030. Alles bij elkaar opgeteld moet dit uitkomen op 35 TWH duurzame energie.

Als blijkt dat dit getal niet wordt gehaald, kan het Nationaal Programma RES aan de regio’s vragen om met een extra voorstel te komen. Dit voorstel komt dan in de RES 1.0.

Fryslân wil pas extra ambities opstellen nadat inwoners en organisaties daar met elkaar over hebben gesproken. Hoe komen we tot een goede balans tussen (lokale) lusten, lasten en zeggenschap?

Gedurende dit jaar kunt u op verschillende manieren meedenken.

Zo verschijnt er in april een online vragenlijst voor alle inwoners van Fryslân.

Foto header: Henk Veenstra Fotografie