Schone energie in Fryslân

We zijn in Nederland begonnen met het grootschalig opwekken van duurzame energie. Ons land wordt schoner en stiller en we worden onafhankelijk van olie en gaswinning. Zo zorgen we voor een betere toekomst voor ons én onze kinderen.

Regionale Energie Strategie

Voor de overgang naar meer schone energie en minder CO₂-uitstoot is het belangrijk om samen te werken over gemeentegrenzen heen. Daarom is Nederland ingedeeld in dertig energieregio’s. Fryslân is daar één van. Binnen de regio’s werken overheden, inwoners, bedrijfsleven, netbeheerders, energiecoöperaties en maatschappelijke organisaties samen aan de energietransitie. Hun afspraken leggen ze vast in een Regionale Energiestrategie (RES).

Meer over de RES

Nederland moet 35 TWH aan duurzame energie opwekken in 2030. Wat draagt Fryslân bij?

Lees meer

Concept RES

Hoeveel wind- en zonne-energie wekt Fryslân nu al op? En hoeveel extra opwek staat er op de planning?

Lees meer

Webinar

Op dinsdag 30 maart 2021 organiseert RES Fryslân een webinar voor inwoners. Meld u hier aan!

Lees meer