Friese Energie Alliantie

De Fryske Energie Alliantie, FEA, bestaat uit 11 betrokken maatschappelijke organisaties die actief bijdragen aan het tot stand komen van de RES. Zij hebben hun visie geformuleerd en zien de energietransitie en het behalen van de klimaatdoelen als een kans voor Fryslan.

Een kans om het anders te doen, veel meer decentraal in dorpen en wijken en met bedrijven en de landbouw. Energie opwekken en energie gebruiken dicht bij elkaar, zodat grote transportsystemen steeds minder nodig zijn en de opbrengsten gebruikt kunnen worden in de lokale economie.

Een kans om te innoveren, werkgelegenheid te creëren en om veel initiatieven rond een duurzame leefstijl aan elkaar te koppelen. Veel inwoners zijn al bezig met verduurzamen, organiseren van kringlopen en werken aan biodiversiteit en energiebesparing. Deze activiteiten zijn onderdeel van een beweging naar een energieneutraal Fryslan. Voor bedrijven en boeren biedt de energietransitie de kans op andere verdienmodellen waarin duurzaamheid een plek krijgt en veel nieuwe werkgelegenheid ontstaat.

Het Friese landschap is een groot goed, belangrijk voor de inwoners. Het goed inpassen van de nieuwe energie opwekking vraagt om goede afwegingen van alle betrokkenen. Was is passend, wat is beeldbepalend en hoe kiezen we de beste plek voor bijvoorbeeld windmolens en zonneparkken. Ook daarover denkt de FEA graag mee.

Organisatie

Op dit moment is de FEA nog een alliantie van organisaties, met een onafhankelijke voorzitter en vooral gericht op de totstandkoming van de RES. De komende tijd zal de FEA zich door ontwikkelen tot een uitvoeringsorganisatie voor de Friese energietransitie samen met overheden. Ook kunnen dan nieuwe partners zich aansluiten.

Over de FEA

Wat doet de FEA? Wie zijn erbij betrokken? Bekijk de antwoorden in deze animatie.

Lees meer

Visiedocument

De Friese Energie Alliantie (FEA) stelt haar eigen ambitiedocument op. Daarin staat wat de elf organisaties willen bereiken in de energietransitie en welke bijdragen zij daaraan willen leveren. In  een kleinere groep wordt gesproken over het ‘lokaal eigendom’. In het klimaatakkoord staat ‘Lokaal eigendom voor 50 procent’. Wat verstaan we hieronder? Hoe kunnen we dat […]

Lees meer

Webinar

Op maandag 15 februari organiseerde de Friese Energie Alliantie een webinar met als thema ‘De kansen van de energietransitie voor Fryslân’. Hieronder kunt u het webinar terugkijken.

Lees meer