De ambitie van de Friese Energie Alliantie (FEA)

Door: Ingrid van der Vegte, voorzitter FEA 

De energietransitie is een kans voor Fryslân, niet alleen om de klimaatdoelen te halen, maar ook voor de leefbaarheid, werkgelegenheid en bedrijven in Fryslân. In ons ambitiedocument gaan we dan ook voor 100 % zelf elektriciteit opwekken in 2030. Dat wat we zelf gebruiken wekken we zelf op en dat zoveel mogelijk lokaal met optimale betrokkenheid van inwoners, bedrijven, organisaties en boeren.  

We leggen de lat waarschijnlijk hoger dan in het RES bod door de Friese overheden wordt gedaan. We geloven er in dat een stevige, maar zeker haalbare, ambitie het vliegwiel is om iedereen aan het zelfde doel te laten werken. We willen er ook mee laten zien dat er veel draagvlak is om er aan te werken. Ook is het economisch van belang om voorop te gaan lopen. De netinfrastructuur zal zich aanpassen op concrete projecten en voor bedrijven wordt het kunnen opwekken en gebruiken van duurzame energie een belangrijke factor om zich te vestigen en te blijven.  

Om het goed te organiseren vindt de FEA samenwerking in Fryslân heel belangrijk. Door kennis te delen, innovatieve projecten te stimuleren en daarvan te leren, de lokale initiatieven goed te ondersteunen en gezamenlijk middelen naar Fryslân halen voor de verduurzaming: samen kunnen we dat beter en sneller. We roepen  de overheden op om samen met de FEA en andere partijen die aan willen sluiten een uitvoeringsorganisatie met een ambitieus programma op te richten. Zodat we die lerende versnelling tot stand brengen. De feitelijke uitvoering vindt natuurlijk overal ter plekke plaats met de inwoners, bedrijven en organisaties die daar wonen en werken.  

In het tot stand komen van zo’n programma moeten burgers een flinke stem hebben, vindt de FEA. Via bijvoorbeeld panels of een burgertop. En daarnaast moeten jongeren hun plek krijgen, op alle niveaus, van stages tot mee besturen. Zij hebben veel innovatieve kracht en zijn de dragers van de toekomst.  

Veel van deze elementen kwamen aan de orde in ons Webinar. Deze is terug te zien op de www.resfryslân.frl. Binnenkort verschijnt daarop ook het complete ambitiedocument.