Friese Energie Alliantie

Op 1 januari 2020 is de Friese Energie Alliantie (FEA) opgericht. De FEA is een platform van maatschappelijke organisaties die zijn betrokken bij de RES. Het platform voert overleg, denkt mee met de ontwerpsessies, heeft inbreng in de regiegroep en werkt mee aan het opstellen van een uitvoeringsagenda en strategie.

De FEA heeft bijvoorbeeld inhoudelijk gereageerd op de Concept-RES. Deze reactie is bijgevoegd bij de stukken van de Concept-RES. Ook in het traject naar de RES 1.0 denkt de FEA mee over hoe de ambities in Fryslân te realiseren. Daarnaast zorgt de Friese Energie Alliantie ervoor dat de achterban van alle deelnemende organisaties op de hoogte is en wordt betrokken bij alle keuzes en ontwikkelingen rondom de RES. Hiermee draagt het platform bij aan draagvlak voor de Regionale Energiestrategie.

FEA als uitvoeringsplatform

Naar bovengenoemde activiteiten maakt de FEA een inventarisatie van lokale energie-initiatieven. Deze initiatieven uit de samenleving kunnen eventueel worden betrokken bij de beleidsvoornemens op energiegebied. Dit kan de basis vormen voor een uitvoeringsagenda en -strategie van de RES Fryslân. Op grond van het Startdocument RES Fryslân is het de bedoeling dat de FEA zich op termijn organiseert tot een uitvoeringsplatform van alle Friese overheden, maatschappelijke organisaties, bedrijven en instellingen die gezamenlijk de energietransitie in Fryslân vormgeven.

Over de FEA

De Friese Energie Alliantie bestaat op dit moment uit elf maatschappelijke organisaties: van natuurorganisaties tot het bedrijfsleven, huurdersverenigingen en duurzaamheidinitiatieven.

Ingrid van de Vegte (in het dagelijks leven directeur-bestuurder van het Fries Sociaal Planbureau) is aangezocht als onafhankelijk voorzitter en vertegenwoordiger van de FEA in de Regiegroep.