Wat betekent de RES voor het huidige energienet?

De plannen uit de RES zorgen dat ons energienet voor gas, elektriciteit en warmte, flink verandert in korte tijd. Er is flinke uitbreiding en aanpassing van onze energienetten nodig om nu en in de toekomst te zorgen dat energie voor iedereen beschikbaar en toegankelijk is.

De uitdaging hierbij is om een balans te vinden. Onder andere in de snelheid waarmee het netwerk kan worden uitgebreid, de kosten en de wensen van inwoners en bedrijven. De dertig energieregio’s van Nederland zoeken samen met de netbeheerders naar die balans. Voor meer informatie over de RES en het energienet is een animatiefilm van drie minuten gemaakt.