Webinar

Op dinsdag 30 maart organiseert RES Fryslân een webinar voor alle inwoners van Fryslân. Tijdens dit webinar informeert onder andere gedeputeerde Sietske Poepjes en wethouder van Leeuwarden Bert Wassink u over de stand van zaken rondom de RES, kijken we vooruit op het proces en is er aandacht voor de samenwerking binnen Fryslân. U bent van harte welkom!

Programma

20:00 Welkom

20:05 Over het proces en de Friese ambitie

20:20 Wat is de RES?

20:30 Beantwoording van vragen

20:40 Samenwerking in Fryslân

20:55 Afsluiting

21:00 Einde

Datum: Dinsdag 30 maart 2021

Aanvang: 20.00 uur